top of page

Prisen på arbejdslønnen

Formand gennemgår arbejdet med dig, og fremsender pris på arbejdslønnen på de enkelte opgaver.

Prisen på materialerne

Kan prisen på arbejdslønnen accepteres, udregnes pris på materialerne fra byggemarkedet.
Her får du vores entreprenør rabat når du opretter din konto. Rabatten ligger på 20-50% alt afhængig af varegruppe.

Sikker aftale med etapevis betaling

Udover forsikring og AB-92, sikrer vi dig ved at opdele byggeriet i 3-4 etaper.
Til hver etape laves en arbejdsbeskrivelse, og den enkelte etape godkendes før betaling.

Gennemsigtige priser

Prisen på dit projekt består af arbejdsløn, materialer, bortskaffelse af byggeaffald og evt. leje af stillads eller særlige maskiner.
Du får en fast pris på arbejdslønnen inkl. forsikring, værktøjer, byggeledelse, transport, logistik og en skudsikker aftale. Du får entreprenørrabat på materialerne, der ligesom stillads, container m.m. afregnes til kostpris.
Du kan tilkøbe arbejdstimer til følgende tariffer:  

Timepriser 2023

Tømrer: 290 + moms

Murer: 290 + moms

Maler: 290 + moms

Taglægger: 295 + moms

Materialer

Når formand har regnet på antallet af arbejdstimer, beregnes mængden af materialerne i samarbejde med byggemarkedet, som sender tilbuddet direkte til dig.

Leverandører

BYGGEFOLK.DK

OM OS

Alt arbejde udføres i henhold til gældende standarder, og kan godkendes af byggesagkyndig før betaling. Evt. fejl og mangler udbedres uden beregning.

Alle håndværker teams har eget cvr. og alle aftaler indgås med det enkelte team af håndværkere.

Byggefolk.dk udformer entrepriseaftaler ved større byggerier som tilbygning, nyt tag, større renoveringsopgaver, ombygninger, nybyggeri, renovering af lejlighed, større anlægsarbejder m.m.

TEL 6014 8513

bottom of page