top of page

Én ansvarlig entreprenør

Vores selvstændige håndværkere kan udforme aftalen som hovedentreprise, hvor vi tager ansvaret for at koordinere

det samlede byggeri.

Bygherre vælger selv autoriserede el- og vvs-installatører, og vi indkalder med de aftalte varslinger. 

I en entrepriseaftale indgår AB-Forbruger og erhvervsansvars-forsikring, se fanen "Aftalen".

Entrepriser

Byggefolk.dk udfører store og små entrepriser som hovedentreprenør.

Vores selvstændige håndværkere koordinerer arbejdet med autoriserede danske EL- og VVS-installatører, samt ingeniører og arkitekter.

På denne måde kan du placere ansvaret for hele opgaven, hos én håndværksvirksomhed/entreprenør.

TYPER AF ARBEJDE SOM VI UDFØRER

- Nyt tag

- Badeværelse

- Brolægning

- Montering af køkken

- Montering af kvist

- Nybyggeri - Villa og sommerhus

- Udskiftning af tag 

- Ny 1. sal

- Omfangsdræn

- Tilbygning

- Totalrenovering som totalentreprise

- Tømrerarbejde

- Udskiftning af tagrender, Zink og plast

- Udskiftning og isolering af tag

- Facader, filtsning/pudsning, facadeisolering

- Indvendig og udvendig isolering

- Renovering af sommerhus

- Renovering af originale dannebrogs vinduer

- Anlæggelse af udendørs terrasser

- Nedrivning af bygninger

- Beton- og epoxy gulve

- Anlægsarbejde

MASSER AF REFERENCER

Byggefolk har arbejdet med Litauiske og Polske håndværkere og entreprenører siden 2009.

​Det team af håndværkere som vi tilbyder dig, kan du få aktuelle danske referencer fra.

Og er det en større entreprise gives der referencer fra professionelle bygherrer, samt danske entreprenører og håndværksvirksomheder.

DANSKE FAGGRÆNSER KONTRA
BREDE HÅNDVÆRKERUDDANNELSER

Polske og litauiske håndværksuddannelser er brede

uddannelser, der omfatter tømrer-, murer-, VVS- og

malerfaget.  Danske håndværkere er derimod højt 

specialiseret som enten murer, tømrer, snedker,

VVS, EL m.fl.​

 

En polsk eller litauisk håndværker trækkes derfor ikke med stive faggrænser, og han gør det

til en æressag at kunne udføre det meste.

Håndværkerne arbejder typisk 10 timer effektivt pr. dag. Så i praksis kan du sætte 2 polske eller litauiske
håndværkere til at bygge et hus, mens det kræver
mindst 5 danske håndværkere at udføre det samme.​
 

Det er altså ikke alene timeprisen der gør, at
litauiske og polske håndværkere koster det halve
eller mindre.

Leverandører

BYGGEFOLK.DK

OM OS

Alt arbejde udføres i henhold til gældende standarder, og kan godkendes af byggesagkyndig før betaling. Evt. fejl og mangler udbedres uden beregning.

Alle håndværker teams har eget cvr. og alle aftaler indgås med det enkelte team af håndværkere.

Byggefolk.dk udformer entrepriseaftaler ved større byggerier som tilbygning, nyt tag, større renoveringsopgaver, ombygninger, nybyggeri, renovering af lejlighed, større anlægsarbejder m.m.

bottom of page