top of page

FORDELENE MED ØSTEUROPÆISKE
HÅNDVÆRKERE

- Reducerer prisen på håndværk med 40-60% 

- Gør det muligt igen, at anvende klassiske byggematerialer

- Værner effektivt mod karteldannelse

- Effektiviserer danske håndværksvirksomheder

- Øger både forbrug, vækst og innovation i Danmark

- Skaber varig vækst gennem nye konkurrencedygtige dansk/europæiske entreprenørvirksomheder

- Nye arbejdsomme statsborgere, der skæpper godt i statskassen

VEJEN TIL EN HALVERING AF PRISEN

I Storbritanien er godt halvdelen af håndværkerne fra Østeuropa. 

Ifølge Berlingske Tidende den 20/2 2013 har vi omkring 15.000 udenlandske bygningsarbejdere. Det er således ca. 7% af håndværkerne i Danmark der af udenlandsk herkomst.

I 2016 var tallet 31.602, hvilket er mere end en fordobling på bare 3 år. Noget tyder på at tallet stagnerer i 2017-18, særligt for polske håndværkere, da der er byggeboom i Polen.Hvis man sammenligner priserne for håndværk i Danmark og England, er det helt åbentlyst, at vi kan få halveret vores håndværkerregning.​

LOVGIVNINGEN

Hovedformålet med EU-traktatens artikel 3 er, at fjerne alle hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed i EU.
Det er udstationerings- og tjenesteydelsesdirektivet, som regulerer de polske håndværkere i Danmark.
Direktivet gør det muligt for virksomheder, at udstationere deres medarbejdere indenfor EU.
Direktivet ses på folketingets egen hjemmeside, og det fremgår tillige, at det alene er op til arbejdsgiveren og de ansatte i det udenlandske selskab, at nå til enighed om en løn.​

MINDSTELØNNEN UDE AF

PROPORTION

En faguddannet polsk håndværker får i Litauen og Polen et sted mellem 20 og 30 kroner i timen.

Mindstelønnen for danske faglærte håndværkere ligger, ifølge overenskomsterne hos byggeriets arbejdsgiverforeninger, på 160-205 kroner i timen.
HVAD BLEV DER AF SOLIDARITETEN?
Det er åbentlyst, at man p.gr.a. snævre protektionistiske hensyn ikke ønsker at se det solidariske aspekt i tingene. Det kan godt være at vi oplever en hård krise herhjemme, men det er jo intet i forhold til hvad de øst- og sydeuropæiske lande gennemlever.
I litaun får man typisk en timeløn på 25,- kr.

Der er dyb fattigdom, og en hel ungdomsgeneration flygter ud af landet, heraf mange til Danmark.
 

Og er det nu så farligt, at de danske håndværkere får konkurrence fra litauiske og polske håndværkere?

Måske kunne konkurrencen betyde, at danske håndværkere gad tage telefonen, komme til tiden, udføre arbejdet hurtigt, og afgive tilbud indenfor en rimelig tidshorisont.

FAGFORENINGERNE

Fagforeningernes utrættelige arbejde med at få overenskomster ned i halsen på især polske og litauiske håndværkere, er klassisk protektionisme med statstilskud.

I Danmark har vi ikke defineret en mindsteløn.
Det er arbejdsmarkedets parter, der skal nå til enighed om en mindsteløn indenfor hver enkelt faggruppe.
 
Håndhævelsen af de overenskomstmæssige mindstelønninger, er overladt til fagforeningernes lovfæstede ret til at lave blokade mod håndværkere uden overenskomst.
 
Mod udstationerede byggefolk og vikarer i EU, stilles der ikke krav om overenskomst.

HVEM SPINDER GULD?

Det er primært de større danske entreprenørvirksomheder, der udnytter billig østeuropæisk arbejdskraft til at dumpe priserne på de store entrepriser. 

​Heraf er langt størstedelen offentlige investeringer, så det er reelt de danske skatteydere der finansierer udbredelsen af østeuropæiske håndværkere.

POLITIKERNE

Det er kun Dansk Folkeparti, der ikke støtter op om grundpillen i EU, arbejdskraftens frie bevægelighed.
Så om det er Helle eller Lars der regerer er et fedt, de fortrænger begge fuldstændig ideen med EU.
Bekæmpelsen af arbejdskraftens frie bevægelighed er overladt til fagforeningernes lovfæstede ret til fysisk at hindre faguddannede og tilfredse håndværkere fra Polen og Litauen i at arbejde.

FORBRUGERRÅDET

Omfanget af klager over håndværkere er stærkt stigende, og danskernes tillid til håndværkerne er for nedadgående.

Dette har forbrugerrådets tilfredheds-undersøgelse påvist.

"At finde en god dansk håndværker er som at vinde i lotto", siger Anders Hjorth Jensen, politisk medarbejder i Forbrugerrådet.

 

I stærk kontrast til fagbevægelsen, anser forbrugerrådet den østeuropæiske arbejdskraft for en glædelig udvikling for forbrugerne.

 

“Som forbruger må man se positivt på en øget konkurrence, og et bredere udbud af håndværkere.

Som udgangspunkt  er det jo underordnet for forbrugeren, om håndværkerfirmaet kommer med danske eller polske håndværkere, når bare arbejdet bliver udført rigtigt", siger Anders Hjorth Jensen fra forbrugerrådet.

 

Ifølge undersøgelserne er antallet af klager over håndværkere mere end fordoblet.

Hele 15 procent af de danskere, som det seneste år har haft en håndværksmester på besøg, fører til en klage. Hertil kommer de søgsmål, som både virksomheder og enkeltpersoner har indbragt for en civil domstol.

Antallet af retssager, der omhandler uoverensstemmelser mellem kunder og håndværkere opgøres ikke, men også Byggeriets Ankenævn vurderer at tallet er stærkt opadgående.

 

Formand for Håndværksrådet, Poul Ulsøe, erkender også problemet

“Det skal da heller ikke være nogen hemmelighed, at vi godt ved, at der er noget, som vi skal have løst her”.

I 2004 viste en anden undersøgelse fra Forbrugerstyrelsen, at håndværkere er den faggruppe, som danskerne har mindst tillid til. Og sådan er det vel stadigvæk.

Projekter 2009 - 2013

Ideen med det hele

Byggefolk blev grundlagt i 2009, med den enkle ide, at identificere og organisere de dygtigste håndværkere og entreprenører fra Polen og Litaun. 

 

Vi tog kontakt med den Litauiske og polske ambassade og fik herved kontakt til de håndværkere og entreprenører som vi bruger i dag.

 

I dag har alle litauiske og polske håndværkere dansk cvr. og er forsikrede.

Den enkelte polske håndværkers løn ligger på 15-25.000 alt efter kvalifikationer. Herudover får de logi, varebil og værktøjer stillet til rådighed.

Byggefolk.dk´s kamp mod fagforeningerne

2012-14

Fagforeningernes mafiametoder på nettet

Det er lykkedes for fagforeningernes pressekorps, at placere 3 historier om os på nettet.Den ene historie handler om "Ulovlig brug af Byg Garanti". Ombudsmanden har den 13/2 2013 afvist at efterforske sagen da sagen bygger på falske anklager.Se afgørelse fra ombudsmanden HERDen anden historie er endnu mere mafia-agtig, se gennemgangen af Normandia-sagen nedenfor og døm selv.Den tredje historie er rettet personligt mod stifter af firmaet, Frederik Backhaus.

Det er rigtigt at 4 anpartsselskaber gik konkurs som følge af krisen i 2008-09, men Frederik Backhaus har været selvstændig erhvervsdrivende siden 1989, så det er ikke lødigt at blive udråbt som konkursrytter af fagforeningernes pressekorps.Det Frederik Backhaus kan fremvise, er glade kunder og stolte håndværkere, der tjener 3-4 gange så meget som hjemme. Men det ønsker fagforeningerne sjovt nok ikke at skrive noget om.

"ULOVLIG" BRUG AF BYG GARANTI

Sagen er anbragt af Dansk Byggeri, der af åbentlyse grunde ikke har ønsket at blive sat i forbindelse med udenlandske håndværkere.

Dette fremgår af denne skrivelse fra Dansk Byggeri - se nedenfor.AFVIST AF OMBUDSMANDEN

De falske anklager førte frem til at ombudsmanden den 13/2 stoppede al efterforskning i sagen.Dansk Byggeri har forholdt sig tavs, idet De håber at deres åbentlyse magtfordrejninger og misbrug af retsvæsenet går i glemmebogen.Vi siger mange tak til ombudsmanden, uden det anker ville vi være ilde stedt.DOWNLOAD OMBUDSMANDENS AFVISNING AF EFTERFORSKNINGEN​

DOWNLOAD ANMELDELSE FRA DANSK BYGGERI​

DOWNLOAD ANMELDELSE FRA KØBENHAVNS POLITI​

HETZ BAG SYMPATISTREJKE

Formanden for malernes fagforening, Bo Rosschou, har indledt en hetz imod os fordi vi har tilladt os grave i hans fortid som faglig sekretær for Danmarks Kommunistiske Parti.Han har tvunget samtlige forbund og fagforeninger til at indlede en sympatistrejke imod os. Grundlaget er hans krav om 197,- kr. pr. time for polske håndværkere der laver maler arbejde til trods for at der blev indgået aftale med 3F om mindsteløn på 132,- kr. pr. time.​

NORMANDIA-SAGEN

I sommeren 2012 indledte 3F en arbejdsretlig blokade mod os. Efter svære overvejelser indvilligede vi i at tegne overenskomst for de polske håndværkere.

Vi mødte til det indkaldte 48-timersmøde, og indgik aftale med 3F. 

På forligsmødet blev vi informeret om at fredspligten imellem fagforeningerne betød at det indgåede forlig gjaldt alle forbund og fagforeninger.

Formanden for Malernes Fagforening, Bo Rosschou, besluttede efterfølgende, imod reglerne for arbejdsmarkedets parter, at bryde fredspligten og forlangte godt 1,5 mio til hans forbund.Se formandens krav på 1,5 mio. for at slette fortiden HER​Det lykkedes Bo Rosschou, at overbevise Dansk Byggeri om at de skulle underskrive forligsteksten og dermed forpligte deres medlem til at betale  1,5 mio. i bod. 

Sagen har vist at Dansk Byggeri vil gøre hvad som helst for udadtil at fremstå som vogtere af den danske arbejdsmarkedsmodel.

Årsagen er, at de er "tvunget" til at se igennem fingrene med at deres allerstørste entreprenørvirksomheder anvender udenlandske håndværkere som underentreprenører.

Med vores lille sag har Dansk Byggeri endnu en gang kunnet overbevise fagforeningerne om, at de skam vil gå hele vejen for at bekæmpe østeuropæiske håndværkere, der ikke er dækket af en overenskomst.

Og fagforeningerne køber den, så noget godt er der da kommet ud af sagen.

Og Bo Rosschou tabte selvfølgelig med et brag i fogedretten, der afviste hans absurde krav.HVAD HAR VI LÆRT AF NORMANDIA-SAGEN

1. Tegn aldrig overenskomst med en fagforening

2. Drop medlemskab af Dansk Byggeri

3. Besvar kun henvendelser fra dagspressen 

3F's konkurrencedygtige arbejdstagere i kamp for mere i løn

Formanden for malernes fagforening

er fostret af en totalitær tankegang.

Hans kamp for at opretholde et kartel til at holde polske håndværkere ude af det danske arbejdsmarked, er et omvendt uppercut, der flugter smukt med hans kærlighed til både Stalin, Lenin og ham selv.

Formanden for malernes fagforening går amok!

​​Formand for Malernes Fagforening, Bo Rosschou har en dunkel fortid som faglig sekretær i Danmarks Kommunist Parti (DKP).

Og som forhenværende KGBér, har Bo Rosschou lært nogle rigtig beskidte tricks. Bo Rosschou truer bl.a. danske bygherrer med at komme på forsiden af Ekstrabladet, og opdigter de mest utrolige historier på nettet om os.

Vi fatter egentlig ikke at han tør med hans fortid som dybt kriminel partisekretær for danmarks kommunist parti, DKP. 

Mafiametoder

Malernes Fagforening har udsendt blokadevarsel mod Byggetilbuddet.dk.
Dette er i klar modstrid med Dansk Ret, da vi ikke er en håndværksvirksomhed.


Lov og ret har dog aldrig haft den store indvirkning på de håndtag, som formanden for Malernes Fagforening, Bo Rosschou tager i anvendelse.
Bo Rosschou har en hemmelig fortid som faglig sekretær i Danmarks Kommunist Parti (DKP).

 

Bo Rosschou har under hårdt pres erkendt, at han organiserede "Guldet fra Moskva" hvor pengegaver fra Sovjetunionen blev kanaliseret udenom
skattevæsenet og direkte til de danske stikkere.

 

I dag render Bo Rosschou rundt og ringer på dørene hos private bygherrer og oplyser dem om, at han personligt vil sørge for at de kommer på forsiden af Ekstrabladet, hvis de laver aftaler med østeuropæiske håndværkere.
Samtidig afpresser hans håndlangere sagesløse håndværksvirksomheder, med nogle helt absurde krav, der ikke kan løses på mindelig vis.

 

Senest har han forlangt 1,5 mio for at "slette fortiden" hos et mindre håndværkerfirma, der i forvejen skulle betale 50.000 til 3F. Pengene skal gå til ham selv (Malernes Fagforening) og ikke de "underbetalte" polske håndværkere.
 

Og så har han gennemtrumfet en sympatistrejke mod Byggetilbuddet.dk, med deltagelse af stort set alle forbund i Danmark. Bare fordi han er sur over, at vi tillader os at lufte hans kriminelle fortid som faglig sekretær for DKP Danmarks Kommunist Parti, og som agent for KGB.

Under cover

I bedste KGB-stil er alle spor om Bo Rosschou slettet i offentligt tilgængelige registre. Hverken De Gule Sider, Eniro eller Krak har nogle oplysninger på Bo Rosschou.
 

Bo Rosschou findes kun officielt som formand for malernes fagforening, og det er jo logisk når man bor på Frederiksberg, og ikke rigtig vil være ved det.


I Bo Rosscous's egen optik er det jo helt i orden at forgude mammon, men ligefrem at skilte med det behøver man jo ikke.
Pøblen er jo pøblen, og ligesom i kommunisttiden er der jo egne baner i trafikken for de rigtige kammerater.  


På hans facebook profil ser man 3 billeder der viser ham i hvad der ligner en helt almindelig familie med Ikea-møbler. Hvor meget han har unddraget den danske stat for kan man kun gisne om, men en Frederiksberg villa uden gæld kræver dog en vis kapital.


Vi er fulde af beundring for Bo Rosschou evne til at fremstå som socialt indigneret, men han er jo også vores absolutte modpol, og det naturlige valg som mascot.


Og så er han jo så venlig at omtale os i alle de medier der er i hans magt.

 

Vi elsker ham, og han er i det hele taget en meget dejlig dreng, der bare lever lidt under cover.

KGB agent

Bo Rosschou's intensive træning hos både DKP og KGB, fornægter sig heller ikke i dag.

Vold, indtrængen på privat grund, beskadigelse af materiel, afpresning med betalte journalister, overfald og overvågning har Bo Rosschou's helt åbentlyse signatur......"man er vel fagforeningsboss"
Og Bo Rosschou er stadig ligeså indædt en kommunist som han altid har været, men det er da klart at han skal have 1.2 mio. for det, + det løse og alle vennetjenesterne selvfølgelig.

 

Bo Rosschou har ikke ønsket at debattere med os, og han tør heller ikke åbne for debat om sit kartel. Dette er selvfølgelig helt efter bogen for en gammel og ordblind KGB'er, men også meget underholdende i 2014.
 

Og sjovt er det, at han for godt 20 år siden kæmpede for en sovjetisk invasion af Danmark, og i dag får han 1,2 mio for at holde håndværkere fra østeuropa udenfor Danmarks grænser.

På den anden side er der jo en rød snor hele vejen ud til det pæne villakvarter på Frederiksberg, hvor han lever med overskæg og blå briller.

Leverandører

BYGGEFOLK.DK

OM OS

Alt arbejde udføres i henhold til gældende standarder, og kan godkendes af byggesagkyndig før betaling. Evt. fejl og mangler udbedres uden beregning.

Alle håndværker teams har eget cvr. og alle aftaler indgås med det enkelte team af håndværkere.

Byggefolk.dk udformer entrepriseaftaler ved større byggerier som tilbygning, nyt tag, større renoveringsopgaver, ombygninger, nybyggeri, renovering af lejlighed, større anlægsarbejder m.m.

bottom of page